010-88018028

Registration Affairs

                          注册事务


公司注册部门拥有多位经验丰富的注册专家,熟悉国内外注册法规,均经历十余年国内外注册管理经验,可为国内外客户提供切实可行的注册策略和服务。

     注册专家能够把握注册产品的注册要点和对相关政策的具体要求,从申报程序、法规要求、技术指南等多方面,指导客户完成相关资料的准备和递交,受理期间,能够和药政管理部门保持有效沟通,保证项目的顺畅进展。


      服务范围(药品和医疗器械)

​​

     • 注册代理人身份的提供                   

     • 注册的可行性评估及策略制定

     • 注册相关沟通交流的组织协调

     • 注册资料的翻译、整理及提交

     • 注册全程跟踪